Landschapsbeheer Zeeland

Groen en Doen 2016

samen werken aan een mooi landschap

Groen en Doen gelooft in samen werken aan een mooi landschap. Het is een programma van het ministerie van Economische Zaken om vrijwilligerswerk op het gebied van natuur- en landschapsbeheer en ‘groen in de stad’ te ontwikkelen en te stimuleren.

Opleiding en instructie

Opleiding en instructie

Het thema van Groen en Doen is opleiding en instructie. SLZ heeft hiervoor het bestaande  aanbod herzien en ontwikkeld. Vrijwilligersgroepen en bewonersgroepen kunnen hiervan gebruik maken door een voucher aan te vragen.

SLZ en Groen en Doen

SLZ en Groen en Doen

Om onze rol in het groene vrijwilligerswerk in stand te houden, willen we voor het derde jaar, gebruik maken van deze kans. De eerste jaren ontvingen we een eigen budget van het ministerie. Dat is vervallen in de derde ronde; de vouchers zijn overgebleven. Inmiddels is bekend dat Groen en Doen stopt. Wel zijn er besprekingen om middelen direct via een aantal organisaties beschikbaar te stellen !

 Groen en Doen gelooft in samen werken aan een mooi landschap.
 Groen en Doen is een programma van het ministerie van Economische
 Zaken om vrijwilligerswerk op het gebied van natuur- en
 landschapsbeheer en ‘groen in de stad’ te ontwikkelen en te stimuleren.

Projecten