Landschapsbeheer Zeeland

Boeren & Agrariërs

Wij staan klaar voor advies aan de belangrijkste gebruikers en bewoners van het buitengebied van Zeeland: de agrarische ondernemers.

De laatste jaren ontstaat er bij de ondernemers steeds meer belangstelling om het natuur- en landschapbeheer in de eigen omgeving zélf op te pakken, ook wel 'agrarisch natuurbeheer' genoemd.

Wij zijn jullie graag van dienst met de volgende activiteiten:

  • Het adviseren en begeleiden van agrarische natuurverenigingen (ANV’s).
  • Het initiëren en uitvoeren van projecten samen met ANV’s.
  • Advisering aan individuele bedrijven, waarbij evt. een bedrijfsnatuurplan wordt gemaakt.
  • Het opstellen van natuur- en beplantingsplannen voor agrarische bedrijven.
  • Het uitvoeren van bijvoorbeeld de aanleg van zogenaamde veldleeuwerikenveldjes, akkerrandenbeheer, aanleg wandelroutes, poelen voor amfibieën.
  • Het inpassen van gebouwen in het landschap door ontwerp en
    beplanting, zie www.boerenbouwen.nl
  • Inschakelen van vrijwilligers (o.a. akker- en weidevogel beschermers) bij agrarische bedrijven.

Projecten