Landschapsbeheer Zeeland

Boeren & Agrariërs

Zeer regelmatig adviseren wij de belangrijkste gebruikers van het buitengebied van Zeeland: de agrarische ondernemers.

De laatste jaren ontstaat er bij deze ondernemers steeds meer belangstelling om het natuur- en landschapbeheer in de eigen omgeving zélf op te pakken, ook wel 'agrarisch natuurbeheer' genoemd.

Wij zijn deze mensen, die wonen en werken in het landschap, graag van dienst met de volgende activiteiten:

  • Het adviseren en begeleiden van agrarische natuurverenigingen (ANV’s).
  • Het initiëren en uitvoeren van projecten samen met ANV’s.
  • Advisering aan individuele bedrijven, waarbij evt. een bedrijfsnatuurplan wordt gemaakt.
  • Het opstellen van natuur- en beplantingsplannen voor agrarische bedrijven.
  • Het uitvoeren van bijvoorbeeld de aanleg van zogenaamde veldleeuwerikenveldjes, akkerrandenbeheer, aanleg wandelroutes, poelen voor amfibieën.
  • Het inpassen van gebouwen in het landschap door ontwerp en
    beplanting, zie www.boerenbouwen.nl
  • Inschakelen van vrijwilligers (o.a. akker- en weidevogel beschermers) bij agrarische bedrijven.

Projecten