Landschapsbeheer Zeeland

Overheden

In het algemeen beweegt de overheid zich van "zorgen voor..." naar "zorgen dat...". Deze beleidslijnen zijn o.a. terug te vinden in het Intergrale Omgevingsplan van de Provincie Zeeland.
SLZ ziet belangrijke taken voor zich weggelegd als het gaat om ondersteuning van gemeenten en andere partijen bij (o.a.) de kwaliteitsverbetering in de ruimtelijke ontwikkelingen.

Provincie Zeeland

Provincie Zeeland

Steeds meer rijksbeleid wordt gedecentraliseerd naar de provincies. Ook de uitvoering van subsidieregelingen is een taak van de provincie geworden. Provincies zitten dan ook in het hart van ons landschapsbeleid en zijn voor Stichting Landschapsbeheer Zeeland hét aanspreekpunt bij de overheid. Landschapsbeheer vervult op provinciaal niveau een belangrijke rol bij de uitvoering van het beleid.
Klik hier om naar de website van de Provincie Zeeland te gaan

Gemeenten

Gemeenten worden steeds belangrijker voor het landschap. Niet alleen bepalen zij het beeld van het landschap door bijvoorbeeld beslissingen over woningbouw en bedrijventerreinen, zij voeren steeds meer actief landschapsbeleid. Landschapsontwikkelingsplannen (LOP's) vormen hierbij een belangrijk instrument. Landschapsbeheer Nederland helpt gemeenten met de vorming van hun landschapsbeleid, maar vooral ook bij het handen en voeten geven aan de uitvoering.
Klik hier om naar de website van de provincie Zeeland te gaan, met daarop de links naar alle Zeeuwse gemeenten.

Waterschappen

Het Waterschap is bepalend geweest voor het aangezicht van Zeeland en het landschap. Het Waterschap beheert dijken en watergangen in het unieke Zeeuwse polderlandschap. Vele polders worden droog of juist nat gehouden door het Waterschap dit is sterk van invloed op de planten en dieren die er in dat gebied voorkomen.
Stichting Landschapsbeheer Zeeland werkt dan ook samen met het Waterschap aan de ontwikkeling en beheer van het (natte) Nederlandse landschap. Klik hier om naar het Waterschap Scheldestromen te gaan.

Projecten