Landschapsbeheer Zeeland

Vrijwilligers

Landschapsbeheer Zeeland is een professionele vrijwilligersorganisatie. We maken deel uit maakt van het samenwerkingsverband LandschappenNL

www.landschappen.nl

Samen met boeren, grondeigenaren en overheden werken 3000 vrijwilligers ruim 45000 uur per jaar aan beheer, herstel en ontwikkeling van natuur en landschap in Zeeland.

Afwisselend

Zo afwisselend als ons Zeeuwse land is, zo afwisselend kunnen de werkzaamheden zijn. Gezond in de buitenlucht aan de slag met het knotten van wilgen, maaien van bloemdjken of onderhoud van wandelnetwerken. Voor begeleiding en scholing wordt gezorgd.

Groene vacatures vind je op www.natuurwerkzeeland.nl

Vrijwilligers werken overwegend met eenvoudig handgereedschap, zoals beugelzaag, snoeischaar, spade of hooihark. We werken ook samen met bewonersgroepen aan lokale projecten. Maar we zoeken ook specialisten die willen werken met motorische gereedschappen of kunnen metselen.

Ook deze vacatures vind je op www.natuurwerkzeeland.nl

Diversiteit aan werk

Vrijwilligers die zich inzetten voor biodiversiteit hangen geregeld nestkasten op of maken leefgebieden geschikt(er) voor zeldzame soorten als de kleine parelmoervlinder, de ruige anjer of de bontbekplevier.

Voor een overzicht van alle voorkomende werkzaamheden kun je het best op Thema's klikken. Op deze pagina vind je een compleet overzicht. Mocht je nog een onderwerp missen of een idee hebben, laat het ons dan weten !

Leuk en leerzaam ?

Leuk en leerzaam ?

Voor vrijwilligers organiseren we regelmatig activiteiten die betrekking hebben op hun werk of thema. Tevens kunnen vrijwilligers deelnemen aan cursussen of workshops om hun deskundigheid of de veiligheid van het werk te bevorderen.

Uiteraard worden verder materialen en hulpmiddelen ter beschikking gesteld door SLZ. 
Daarnaast ontvangen alle vrijwilligers ons (digitale) kwartaalblad "De Boom in".

Vacatures

Het actuele aanbod aan groen vrijwilligerswerk vind je op www.natuurwerkzeeland.nl

Een van de cursussen die we aanbieden is zaag- en vel technieken. Allemaal handkracht. Hieronder een verslag van deze cursus op Schouwen-Duiveland bij werkgroep Actief Terreinbeheer.

Projecten