Landschapsbeheer Zeeland

2 februari 2017
 

Burgsluise akkers worden nieuw thuis voor de Patrijs!

Burgsluise akkers worden nieuw thuis voor de Patrijs!

Is het u ook al opgevallen dat er zo weinig vogels zijn op de akkers? Vroeger zagen we toch veel vaker patrijzen, veldleeuweriken, graspiepers en andere akkervogels wegduiken in de stoppels van het reeds geoogste tarweveld? Vooral het aantal patrijzen gaat erg snel achteruit. In de afgelopen 50 jaar is de populatie patrijzen afgenomen met meer dan 95%!

Ideale leefgebied

Hoe is dit dan zo gekomen, vraagt u zich misschien af. De agrarische bedrijven moesten steeds groter worden om zich staande te houden in de economische veranderingen. Ook moesten zij hun akkers steeds intensiever gaan gebruiken; akkerranden met grassen en kruiden werden omgeploegd en de omringende hagen werden gerooid zodat er zoveel mogelijk land beboerd kon worden.

Hierdoor verdween in snel tempo het ideale leefgebied van de akkervogels. Veilige nestplekken waren bijna niet meer te vinden, insectenrijke planten voor de opgroeiende kuikens waren verdwenen en voldoende wintervoedsel voor de volwassen vogels was er ook niet meer.

Partridge subsidie

Partridge subsidie

De agrariërs zien dit met lede ogen gebeuren, maar staan met hun rug tegen de muur. Vogelbescherming Nederland, Het Brabants Landschap, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en Het Zeeuwse Landschap zetten zich in om te laten zien dat de Patrijs te redden is. Samen met natuurorganisaties in Engeland, Schotland, België en Duitsland dienden zij in 2016 samen een subsidie aanvraag in bij de Europese Unie. Onder de noemer ‘Partridge’ (Patrijs) werd de subsidie toegezegd! Ook de landbouwers, collectieven voor agrarisch natuurbeheer, wildbeheereenheden en vogelwerkgroepen sloten zich aan.

10 gebieden van mininaal 500 hectare

Gezamenlijk gaan zij nu in vier jaar tijd (2016-2020), 10 gebieden van minimaal 500 hectare kleinschaliger inrichten, zomergraan en graszaad telen, kruidenrijke akkerranden inrichten, overstaand graan laten overwinteren en hagen van meidoorn, liguster en roos worden weer aangeplant om voedsel- en schuilgelegenheden te creëren.

Voor Nederland liggen deze gebieden in West Brabant (Land van Heusden
en Altena) en op Schouwen-Duiveland in Zeeland. Dit laatste gebied bevindt zich in de omgeving Stolpweg/Burgsluis. Hier zijn acht agrariërs (waarvan drie met een mini-camping) heel enthousiast om te zoeken naar ruimte voor akkervogels binnen hun bedrijfsvoering.

Ook meedoen?

Bent u landbouwer in het projectgebied, of heeft u gronden in het projectgebied (groen omlijnd op het kaartje) en heeft u interesse om deel te nemen aan het project door het uitvoeren van maatregelen dan kunt u contact opnemen met ons. We kunnen dan samen met u bekijken wat de mogelijkheden zijn.

U kunt contact opnemen via e-mail met Chris Vreugdenhil: c.vreugdenhil@hetzeeuwselandschap.nl of Alex Wieland: alex.wieland@landschapsbeheerzeeland.nl

Ook een kijkje nemen in deze gebieden?

Op zaterdag 22 april en zaterdag 20 mei 2017 van 9.30-11.00 uur is er een excursie onder leiding van een gids door het gebied om ook bezoekers en andere geïnteresseerden te laten zien hoe de natuur reageert om deze nieuwe manier van boeren. Aanmelden via info@hetzeeuwselandschap.nl

Ecologen en vrijwilligers inventariseren met regelmaat de populatie om te bekijken of en zo ja hoe snel de patrijs zich vermeerderd door deze maatregelen.

Projecten