Landschapsbeheer Zeeland

20 mei 2015
 

Natuurtoren: De Baron van Oosterland

Natuurtoren: De Baron van Oosterland

Op vrijdag 29 mei jl. was de officiële opening van ‘De Toren van de Baron’. Deze voormalige transformatortoren uit de begintijd van het elektriciteitsnet, heeft een nieuw doel gekregen als natuurtoren.

Deze toren was een zogenaamd “torenstation” en diende voor de bovengrondse distributie van de stroom over het eiland. De toren had als functie om de stroom, welke onder hoge spanning (10.000 Volt) op het eiland kwam te transformeren naar een lagere spanning voor lokaal gebruik (220 Volt). In de jaren ’20 van de vorige eeuw werden er op het eiland acht van deze torens gebouwd, waarvan er nu nog twee resten: deze toren en de toren in Dreischor. Na de watersnoodramp werd de stroomaanvoer ondergronds gebracht en verloren de torens alle nut.

Verval transformatortoren Oosterland

Verval transformatortoren Oosterland

Eind 2013 zag het er niet goed uit voor deze toren; dak er af, muren gescheurd en van binnen uitgebrand, was de toren eigenlijk alleen nog maar geschikt voor de sloop. Zowel de eigenaar als enkele omwonenden vonden dit wel erg jammer en daarom werd gezocht naar een oplossing.

Baron Schimmelpenninck van der Oye

Baron Schimmelpenninck van der Oye

De ambachtsheer (1909-2001) van Oosterland, Sirjansland en Oosterstein was de eigenaar van de Maire, het gebied ten zuiden van Oosterland. De Baron was een echte natuurbeschermer en vogelaar, daarom is dit gebied nu volledig ingericht voor natuur. De huidige eigenaar van deze toren is de Stichting der Heerlijkheden Oosterland, Sirjansland en Oosterstein. Zij vinden het een goed idee om tastbare cultuurhistorie te behouden voor het eiland én een bijdrage leveren aan de biodiversiteit.

Naast herstel moest de toren ook een nieuwe functie krijgen, daarom is de toren nu ingericht als natuurtoren. Het herstel vond plaats met bijdragen van de eigenaar en onderstaande bedrijven en organisaties. De schoolkinderen van De Oosterburcht en Ds. Joh. Bogermanschool hebben geholpen bij de aanleg en het onderhoud.

Projecten