Landschapsbeheer Zeeland

Doel en missie

De stichting heeft als doel het in stand houden en zo mogelijk verhogen van natuur- en landschapswaarden (waaronder begrepen de cultuurhistorische waarden), met name in het cultuurlandschap in de provincie Zeeland, door middel van het stimuleren van beheer en ontwikkeling van natuur en landschap en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Missie

"Samenwerken aan een actieve zorg voor ons landschap”

Samenwerkingsverband

In elke provincie is een Landschapsbeheer stichting en een provinciaal Landschap actief. In Zeeland is dat SLZ (Stichting Landschapsbeheer Zeeland) en HZL (Stichting Het Zeeuwse Landschap).
In drie provincies (Noord-Holland, Overijssel en Brabant) zijn de Landschapsbeheer stichtingen en de provinciale Landschappen gefuseerd en vormen één sterke organisatie.

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdragen aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties. De provinciale organisaties vertegenwoordigen ruim 75.000 vrijwilligers, 110.000 hectare beschermde natuur, ruim 800 monumenten en hebben een achterban van bijna 310.000 donateurs.