Landschapsbeheer Zeeland

 

Wandelnetwerken

Een wandelnetwerk is een verzameling van diverse wandelpaden in een bepaald gebied. Hierin worden alle lokale en landelijke wandelingen, ommetjes, LAW-routes, dorpswandelingen, kuierpaden, enz. opgenomen om zo samen een Wandelnetwerk te vormen.

Binnen het netwerk kun je dus zelf kiezen tussen korte routes rond de dorpen, de zogenaamde ommetjes, of voor een langere route, middels een knooppuntensysteem.
Het beleid vanuit de Provincie Zeeland is er op gericht dat de komende jaren in totaal 1200 kilometer aan wandelroutes gaat komen, waarvan ruim 100 kilometer over "boerenland".

Rol van SLZ

Rol van SLZ

De Provincie Zeeland wil de wandelaar zo veel mogelijk over zogenaamd boerenland laten lopen. Dit is belangrijk om zo het ware platteland te beleven. 

SLZ is een organisatie die goede contacten heeft met de agrariërs die dit buitengebied in pacht of bezit hebben. We hebben verstand van het Zeeuwse landschap en ruime ervaring in het werken met vrijwilligers in het buitengebied. In de beleidsnota "Wandelnetwerken" van de Provincie Zeeland kun je verdere achtergronden vinden.

Meehelpen?

Binnen het netwerk willen we ook zoveel mogelijk z.g. “dorpsommetjes”, realiseren. Het landschap rond de paden wordt versterkt met beplanting én de realisatie of het herstel van kleine landschapselementen. Voor de realisatie van het project zijn wij op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen helpen. De werkzaamheden zijn ondermeer: het bedenken en verkennen van nieuwe routes, maken van routes met een thema uit het gebied, aanleg van paden en bebording, controle en onderhoud van de paden. Interesse? Stuur een e-mail naar info@landschapsbeheerzeeland.nl of bel: 0113-23 09 36 om aan te melden of voor meer informatie.

Wandelnetwerk Walcheren

Wandelnetwerk Walcheren

Walcheren heeft vanaf heden een compleet wandelnetwerk, wat aansluit op het wandelnetwerk ‘Sporen in de Zak’ en het ‘Kiekendiefpad’: De Walcherse dijken, duinen en watergangen.

Klik hier voor meer info over de opening van het wandelnetwerk Walcheren.

Het wandelnetwerk biedt een nieuw perspectief, een nieuwe kijk op het boerenland, een ander zicht op de molen, de bakkeet, de kerk en het dorp. Het is een ontdekkingstocht door het Walcherse land. Je kunt je eigen route samenstellen aan de hand van de knooppunten en het zo kort of zo lang (ruim 400 kilometer) maken als je wilt. Ruim 140 kilometer van het netwerk is over onverharde paden.

Zuid-Beveland

Zuid-Beveland "Sporen in de Zak"

In 2010 is het wandelnetwerk geopend die de gehele Zak van Zuid-Beveland voorziet in de wandelbehoefte. Voor een korte impressie van de opening kun je hier klikken.

Het unieke aan dit netwerk is dat er een Zakboekje is gemaakt met daarin 10 thema-routes die kenmerkend zijn voor dit gebied. Zo is er een bijvoorbeeld een: bloemdijkenroute, grenslinderoute en ook een Hans Warren wandeling. Het boekje en de routekaart is bij het VVV, Routebureau en de betere boekwinkel te koop.

Hart van Zeeland

Wandelnetwerk Goes-Kapelle ligt waar land en zee elkaar ontmoeten, in het hart van Zeeland. Klik hier om de wandeling te downloaden of te kopen (via VVV Zeeland, je verlaat dan wel deze pagina)

Schouwen-Duiveland

Schouwen-Duiveland

Schouwen-Duiveland heeft vanaf april 2013 een compleet wandelnetwerk van 340 km met als naam: “Langs water en land”. De keuze van deze naam is vanzelfsprekend als je bedenkt dat het water op dit voormalige eiland nooit ver weg is en het land uit het water is ontstaan.

Omleiding Ellemeet

Omleiding Ellemeet

Wegens werkzaamheden (Recreatieverdeelweg) is de route tussen knooppunt 71 en 73 tijdelijk afgesloten.

Een alternatieve route is gemarkeerd

Hier 4 filmpjes met een sfeerimpressie van Schouwen-Duiveland. Met dank aan; Marinus van dijke

Zeeuws-Vlaanderen

Zeeuws-Vlaanderen

Wandelen in Zeeuws-Vlaanderen info Alle gegevens zijn te vinden op www.wandelenzvl2014.nl o.a. kaart, routebeschrijving.

Wandelen in andere provincies

Ook elders in Nederland is Landschapsbeheer betrokken bij het realiseren van wandelroutes. Bij voorkeur lopen de routes door de weilanden en langs akkers zodat de wandelaar ook dit landschap optimaal kan beleven. Waar mogelijk worden kleine landschapselementen langs de route hersteld.

* Utrecht Klompenpaden
* Friesland, Groningen en Noord-Holland Waddenwandelen
* Gelderland Klompenpaden
* Flevoland Op de Kuierlatten
* Overijssel Bekijk routes in Overijssel
   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is eindverantwoordelijke voor POP2 in Nederland

- Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling