Landschapsbeheer Zeeland

 

Steenuil

De steenuil is een landelijk kwetsbare soort die in Zeeland vooral voorkomt in Zeeuws-Vlaanderen en de Zak van Zuid-Beveland. In de andere delen komt de steenuil niet of zeer zeldzaam voor.

Waarschijnlijk kwam de steenuil vroeger vrij algemeen op alle Zeeuwse eilanden voor. Momenteel zitten er nog zo'n 350 broedparen in
Zeeuws-Vlaanderen en op Zuid-Beveland bevinden zich momenteel ongeveer 40 bezette locaties.

Op Schouwen-Duiveland zijn nog maar enkele bezette locaties te vinden en op Walcheren lijkt het erop dat ze vanuit Zuid-Beveland weer aan een terugkeer bezig zijn. Op Tholen worden er geen steenuil broedlocaties meer gevonden, hoewel er wel regelmatig "dwaalgasten" worden gesignaleerd.

Oorzaak
De oorzaak van de achteruitgang van de steenuil is een combinatie van een strenge winter in 1963 en grootschalige ruilverkavelingen waarbij hagen, hoogstamfruitbomen en knotwilgen werden gerooid en weiland werd omgezet in akkerland. Ook komen er veel steenuilen om in het verkeer.

Wat doet SLZ?

Wat doet SLZ?

Om de steenuil te helpen moet het leefgebied van de steenuil zo optimaal mogelijk worden gemaakt.

Een geschikte biotoop ziet er als volgt uit: bij voorkeur hoogstam fruit- of notenbomen in een wei, die begraasd wordt door klein vee, met voldoende dekking rondom door middel van heggen en struiken op een rommelig erf waar voldoende voedsel, zoals muizen en insecten, te vinden is.

Oude knotwilgen en hoogstam fruitbomen zijn uitermate geschikt voor steenuilen die daarin natuurlijke broedholtes kunnen vinden. Door het aanplanten van knotwilgen of hoogstamfruitbomen en het beheren van grasland en dijken bieden we de steenuil weer broed- en jachtgelegenheid. Wanneer er geen holle bomen aanwezig zijn, wordt wel eens een nestkast opgehangen.

Nestkasten ophangen

Nestkasten ophangen

Al jaren plaatsen wij nestkasten voor steenuilen, onder andere in de Zak van Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen maar ook in de andere delen van Zeeland. Doel is om de bestaande populaties te stabiliseren en mogelijk uit te kunnen breiden.

Voor Zeeuws-Vlaanderen zal dit eenvoudiger zijn dan voor de rest van Zeeland, omdat daar uitwisseling kan plaatsvinden met Vlaamse steenuilpopulaties. Op de Bevelanden bijvoorbeeld, is dat moeilijker, omdat ‘vers bloed’ alleen uit West Brabant zou kunnen komen.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je ons bellen, tel. 0113-23 09 36 of mailen: info@landschapsbeheerzeeland.nl

Heb je interesse om te helpen? Klik dan hier om naar de pagina 'Vrijwilliger Soortenbeheer" te gaan.

Hieronder kun je het verslag vinden van de 'werkgroep steenuilen' van Buro Natuurbelevenis. Hierin vind je de activiteiten die ondernomen worden om de steenuil in Zeeland te helpen.

Klik hier om het verslag van de 'werkgroep steenuilen' te downloaden

Onderzoek naar steenuil Zeeland

Onderzoek naar steenuil Zeeland

Vanaf begin 2007 is Buro Natuurbelevenis in opdracht van SLZ begonnen met het jaarlijks controleren en plaatsen van nieuwe steenuil broedkasten op de Bevelanden, Walcheren, Schouwen en Tholen.

Om zo de bestaande, vaak geïsoleerd levende populaties, met elkaar in contact te brengen. Deze aanpak blijkt nu, na drie jaar, al succesvol, want op Walcheren worden, na afwezigheid van 10 jaar, weer steenuilen gezien. Ook zijn er ondertussen al steenuilen op de grens van Brabant en Zeeland waargenomen.

Samen sterk voor de steenuil

Samen sterk voor de steenuil

Met de controle van steenuilkasten wordt een schat aan gegevens verzameld, dat de bescherming van steenuilen in het algemeen en het behoud van de populatie in Zeeland in het bijzonder, ten goede komt. Nu kunnen ook veel jonge steenuilen worden geringd, waardoor kan worden nagegaan waarheen en hoe ver de steenuilen zich in Zeeland verplaatsen.

Wil je zelf actief deelnemen aan de bescherming van steenuilen in Zeeland meld je dan aan bij één van de Zeeuwse vogelwerkgroepen of vraag om informatie bij SLZ.

Ook op landelijk niveau staat de steenuil onder de aandacht. In de brochure kun je lezen wat er zoal gedaan is.

Samenwerkingsverband:

  • Landschapsbeheer Nederland
  • SOVON
  • Vogelbescherming Nederland
  • STONE

Klik hier om de brochure 'Samen sterk voor de steenuil 2009' (pdf 1,4 mb) te downloaden

Steenuil onder de pannen

Steenuil onder de pannen

Er is een interessante brochure beschikbaar, genaamd 'Steenuil onder de pannen'. Hierin staat in 30 pagina's veel informatie over hoe je de steenuil kunt helpen.

Klik hier om de brochure 'Steenuil onder de pannen' (pdf- circa 2,2 mb) te downloaden

Handboek

Handboek "Steenuil onder de pannen"

Het complete werk (106 pagina's), van de steenuil is hieronder te downloaden.

Klik hier om het handboek 'Steenuil onder de pannen' (pdf- 3,4 mb) te downloaden

Links: