Landschapsbeheer Zeeland

Schenken en Nalaten

giften, nalatenschappen of donaties

Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) krijgt het grootste deel van zijn inkomsten
van de Provincie Zeeland. Van de structurele inkomsten neemt de Provincie tweederde
voor rekening; een derde komt van de Nationale Postcodeloterij en particuliere eigenaren. Via projecten komen er ook inkomsten binnen: anderhalf keer zoveel
als de structurele inkomsten. De helft via projecten van de Provincie Zeeland; de
andere helft komt van gemeenten, waterschap, particulieren e.a.

Donatie

SLZ krijgt donaties binnen via vrijwillige bijdragen voor De Boom In.
Maar ook bijvoorbeeld voor het leveren en plaatsen van een kerkuilkast. Het geld dat mensen voor een kerkuilkast betalen komt rechtstreeks ten goede van de vrijwillige timmerploeg van de Uilenwerkgroep Zeeland.

Er zijn natuurlijk meer projecten waarvoor gedoneerd kan worden. U kunt bij SLZ zelf aangegeven waaraan het besteedt moet worden. Als u geen voorkeur aangeeft, besteedt SLZ het aan een geschikt project wat op dat moment loopt of binnen korte tijd van start gaat.

Wilt u een donatie doen aan SLZ, neem dan contact met ons op voor een gesprek.

Giften

Giften

SLZ is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Aan organisaties met deze status kunnen particulieren een eenmalige of een periodieke gift geven.

Een eenmalige gift
Deze is van de belasting aftrekbaar. Bij de aangifte van de inkomstenbelasting zijn alle bij elkaar opgetelde giften aftrekbaar. Dit totaal van giften moet dan wel boven een bepaald minimum (drempelbedrag) komen en niet hoger dan een bepaald maximum. Onder de drempel en boven het maximum is het bedrag niet aftrekbaar. E.e.a. is afhankelijk van het inkomen.

Een periodieke gift
Dit is een vast bedrag dat per maand of per jaar over een periode van bijvoorbeeld vijf jaar wordt geschonken. Deze periodieke gift moest tot voor kort worden vastgelegd bij de notaris. Deze overeenkomst kostte het goede doel en/of de schenker geld. Sinds 1 januari 2014 is de zgn. notariële akte niet meer nodig. Volgens deze wetgeving is een onderhandse overeenkomst, bijvoorbeeld met SLZ!, voldoende. Periodieke giften aan een goed doel met ANBI status zijn volledig aftrekbaar van de belasting.

Eigen keuze besteding gift
Wanneer u een dergelijke eenmalige óf periodieke schenking aan SLZ overweegt, kunt u een email sturen naar SLZ met uw wensen. U mag namelijk zelf aangeven welk onderdeel van SLZ u met uw gift wilt ondersteunen. Wij nemen dan contact met u op om e.e.a. nader te bespreken.

Erfenis of nalatenschap

Wanneer u wilt dat een deel van uw vermogen na uw overlijden naar een fonds of goed doel gaat, dan is het verstandig en noodzakelijk om dat in een testament vast te leggen. Daarmee zorgt u ervoor dat het werk dat u een warm hart toedraagt in de toekomst voortgezet kan worden. Een testament stelt u samen met een notaris op. 

U kunt na uw overlijden een bedrag geven, dat u nu nog nodig heeft of dat ‘vast’ zit in onroerend goed e.d. U kunt bij SLZ zelf aangegeven waaraan het besteedt moet worden. Als u geen voorkeur aangeeft, besteedt SLZ het aan een concreet tastbaar onderwerp; de restauratie van een cultuurhistorisch monumentje, het treffen van maatregelen voor een zeldzame plant of diersoort e.d.

Er zijn twee manieren om een goed doel te begunstigen in een testament.

  1. Een vast bedrag of een waardevolle bezitting schenken.
    Dat wordt een legaat genoemd.
  2. Het benoemen van het goede doel tot (mede)- erfgenaam.
    Het vermogen wordt dan in bedragen of percentages verdeeld onder de benoemde erfgenamen.

Erfgenamen betalen, boven de wettelijke vrijstelling, erfbelasting over het verkregen bedrag uit de nalatenschap. Goede doelen organisaties met ANBI-status zijn echter vrijgesteld van het betalen van erfbelasting. De begunstiging komt dan volledig ten goede aan het goede doel (Bron: Gids nalatenschap, Helderblauw Barneveld 2014).

Meer informatie of een gesprek?

Wilt u meer informatie of een persoonlijk gesprek over dit onderwerp?
Dat kan natuurlijk.

Bel ons om een afspraak te maken: Tel. 0113-23 09 36 of per email: info@slz.landschapsbeheer.nl