Landschapsbeheer Zeeland

Werkzaamheden

Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) richt zich met name op de kleine landschapselementen. Het gaat daarbij om juist dié elementen die van oudsher te vinden waren op en rond de boerenerven;

 • lange rijen knotwilgen langs een sloot;
 • boomgaarden vol met hoogstamfruitbomen;
 • stekelige heggen met meidoorns of veedrinkputten met mooi, helder en zoet water.

Maar het gaat niet alleen om deze ‘groene’ elementen. Ook allerlei kleine cultuurhistorische elementen hebben de aandacht van SLZ;

 • een damhek langs de oprijlaan;
 • makelaars op de nok van de schuur;
 • het varkenskot of
 • de bakkeet.

En het gaat niet alleen om behoud van bestaande elementen. Er wordt ook gewerkt aan vernieuwing. Jonge bomen en struiken worden ingeplant. Nieuwe heggen verschijnen, soms zelfs met een nieuw wandelpad erlangs. Waar eens kaal akkerland was, ontstaat nu nieuwe natuur.

Al deze elementen maken ons landschap tot wat het is: streekeigen en herkenbaar. Ze herbergen echter ook belangrijke natuurwaarden. In de veedrinkput woont de zeldzame kamsalamander. In de boerenschuur nestelt de kerkuil en onder het overstek van het huis nestelen zwaluwen. SLZ zet voor deze soorten speciale projecten op.

Dit doen we altijd samen met anderen. Vrijwilligers spelen hierbij een doorslaggevende rol. Jaarlijks zijn ca. 3000 vrijwilligers ruim 45000 uur actief in het Zeeuwse landschap.

Al die inzet maakt dat inwoners en recreanten kunnen genieten van de pracht van Zeeland. Ook de wandelnetwerken en vooral de boerenlandpaden maken natuur en landschap beter beleefbaar.

Een kleine opsomming van de werkzaamheden van SLZ:

 • Adviseert eigenaren van landschapselementen omtrent het onderhoud;
 • Stelt inrichtingsplannen op voor erven of kleine natuurgebiedjes;
 • Verstrekt in vele gevallen subsidie voor het aanleggen en/of onderhouden van landschapselementen;
 • Werkt samen met een groot aantal vrijwilligersgroepen in Zeeland;
 • Geeft cursussen over onder andere streekeigen erven, hoogstamfruitbomen, biodiversiteit en soortenbeheer, werken met de zeis;
 • Stimuleert de aanplant van streekeigen bomen en struiken via de actie ‘Boeren planten bomen’;
 • Werkt samen met boeren en maakt o.a. bedrijfsnatuurplannen;
 • Knapt kleine cultuurhistorische elementen op;
 • Zet zich in voor een goed beheer van bloemdijken, hooi - en rietlandjes;
 • Sluit hoogstamabonnementen af met eigenaren;
 • Geeft vier maal per jaar het tijdschrift “De boom in” uit;
 • Via “Je school kan de boom in” dragen leerlingen actief bij aan natuur en landschap;
 • Eigenaren komen samen en leren meer over ons landschap met “Buitenlui actief”;
 • Voert speciale projecten uit voor zeldzame dier- en plantensoorten;
 • Organiseert & coördineert de landelijke Natuurwerkdag;
 • Initieert, stimuleert en ondersteunt vrijwilligerswerk in natuur- en landschapsbeheer;
 • Verzorgt de voorbereiding en uitvoering van wandelnetwerkprojecten;
 • Beheer van Wandelnetwerk Zeeland en bijhorende ommetjes;
 • Onderhoud contacten met grondeigenaren van boerenlandpaden.