Streekeigen plantmateriaal bestellen

Voor iedereen die Zeeuws streekeigen plantmateriaal wil aanplanten

Welke bomen en struiken kunnen we aanplanten?
Door en via de SLZ worden jaarlijks vele honderden bomen en struiken in het landschap aangeplant. Daarbij is steeds de vraag, welke soorten zijn op deze locatie passend? SLZ werkt vanuit een visie, waarbij de uitgangspunten landschap, cultuurhistorie en ecologie zijn. Landschappelijk gezien zijn er veel soorten beplantingen. Een groene gordel om een bedrijventerrein is vanzelfsprekend totaal anders dan de beplanting in een natuurgebied en daaraan zijn dan ook andere eisen te stellen. Als een soort al langere tijd in een streek aanwezig is en door mensen gebruikt wordt heeft die soort een cultuurhistorische waarde. Bij ecologische waarde kan je denken aan het behoud van zeldzame soorten struiken of bomen en het belang dat deze soorten hebben voor de biodiversiteit.

Typisch Zeeuwse beplanting

Vaak komen we in landschappelijke beplantingen soorten of variëteiten tegen die van nature eigenlijk niet in Zeeland thuishoren; de zogenaamde uitheemse planten. Ook komt het vaak voor dat soorten die hier van nature wel thuishoren met het verkeerde uitgangsmateriaal worden aangeplant.

hoogstambrigades

Streekeigen, inheems, autochtoon?

Streekeigen en/of inheems

Alle hier van nature thuishorende soorten zijn streekeigen te noemen. Verder zijn er nog enkele soorten die niet inheems zijn, maar hier al zo lang, vaak vele eeuwen, worden aangeplant op erven, dat deze ook streekeigen genoemd mogen worden. Om de Zeeuwse streekeigenheid te bevorderen promoten wij te kiezen voor streekeigen plantmateriaal. Ook veel dieren, vooral  insecten, zijn afhankelijk van inheemse soorten.

 

Autochtone herkomst

Een deel van het streekeigen plantgoed is van autochtone herkomst. Dit betekent dat het nakomelingen zijn van bomen of struiken die hier al eeuwen in het gebied groeien. Hierdoor zijn ze beter aan de plaatselijke weersomstandigheden aangepast. Bovendien bloeien ze op het juiste moment. Een Eénstijlige meidoorn afkomstig uit Italië is hier wel inheems, maar niet autochtoon. Een Eénstijlige meidoorn groeiende ergens in de Zak van Zuid-Beveland in een oude haag die ook op oude kaarten is terug te vinden, zal waarschijnlijk wel autochtoon zijn.

Goedgekeurde bedrijven:

SLZ stelt aan onderstaande bedrijven eisen waaraan het plantmateriaal moet voldoen, welke soorten geschikt zijn en controleert dit steekproefsgewijs. Hierdoor weet u zeker dat uw plantmateriaal gegarandeerd afkomstig is van een betrouwbare bron.

Voor prijzen en leveringsvoorwaarden dient u zelf contact op te nemen met één van de door ons aanbevolen bedrijven (in willekeurige volgorde) :

Het meeste plantmateriaal wordt verhandeld in de periode december tot maart.

Knotwilgen bestellen

Wilgenpoten (knotwilgen) bestellen kan rechtstreeks bij SLZ voor de symbolische prijs van € 2,50 per stuk. Deze "produceren" we zelf en worden door vrijwilligers bij u thuis gebracht.

Als u wilgenpoten wilt ontvangen, stuur ons dan een e-mail: info@landschapsbeheerzeeland.nl met daarin uw naam, adres en het aantal gewenste wilgenpoten.

Plantperiode
Bomen en struiken kunnen het beste in de winterperiode aangeplant worden, grofweg vanaf half november tot eind februari, als het niet vriest. Dit is uiteraard ook afhankelijk van het verloop van het winterseizoen. De bomen en struiken moeten in rust zijn. Zijn er geen bladeren dan is er weinig risico op het uitdrogen. In zijn algemeenheid zijn bomen wat gevoeliger dan bosplantsoen. Als het bosplantsoen nog niet uitgelopen is, en het is nog niet te warm kan bosplantsoen nog tot eind maart worden. Uiteraard kan er ook wel buiten de hier genoemde periode aangeplant worden. Maar houd er dan wel rekening mee dat er veel meer uitval kan zijn.

 

Advies bomen en struiken
SLZ heeft een assortimentstabel, waarin een overzicht gegeven wordt van alle bruikbare soorten. Daarbij wordt per soort de al deze aspecten beschreven en in welk type beplanting deze soorten te gebruiken zijn. Een beplanting kan heel waardevol worden als de richtlijnen uit het advies opgevolgd worden. Deze tabel en het (uitgebreide) advies kunt u inzien via onderstaande link.

 

Veel gestelde vragen

Om bomen en struiken een zo groot mogelijke kans te geven om te gaan groeien, is het belangrijk om ze op een goede manier te planten of te bewaren. 100 % garantie kunnen we nooit geven, het zijn immers levende producten. De meeste kans op goede en gezonde bomen en struiken is door er voor te zorgen dat ze een goede start krijgen.  

Meer informatie